Načítám Semináře

PŘIPRAVUJEME

Tento seminář patří do základní sady seminářů Institutu OVZ. Zájemcům o tento seminář doporučujeme, nemají-li již zkušenosti s odpovědným veřejným zadáváním, nejprve absolvovat úvodní seminář „Veřejné nákupy odpovědně a strategicky – úvod do tématu odpovědného veřejného zadávání“, na který nepřímo navazuje.

Tento seminář pro Vás připravujeme ve formě webináře ještě na konec roku 2020. V roce 2021 bychom Vám rádi tento seminář nabídli také v presenční formě.

Obsah semináře je připraven tak, aby zájemcům poskytl přehled šíře příležitostí odpovědného/strategického veřejného zadávání, které je možné podpořit při běžných nákupech, ke kterým dochází při chodu úřadu, a to jak dodávek, tak služeb.

Tento seminář je určen primárně pro veřejné zadavatele, respektive klíčové osoby v organizaci, které zajišťují veřejné nákupy v rámci organizace/úřadu, tedy nejen pro členy zakázkových týmů, ale i pro osoby zaštiťující v rámci organizace předmět plnění veřejné zakázky (zejm. specifikaci předmětu plnění a dohled nad plněním smlouvy), tedy organizátory nákupů. Je však otevřen také zástupcům odborné veřejnosti nebo například potenciálním dodavatelům předmětných dodávek a služeb, kterým umožní seznámit se s jednoduššími i komplexnějšími aspekty OVZ, s nimiž se mohou setkat ve veřejných zakázkách těch zadavatelů, kteří mají v úmyslu podpořit širší společenské a environmentální zájmy.

Účastníci semináře si ozřejmí, jaké společenské benefity je možné podpořit při nákupech běžných dodávek, jako je nákup kancelářského papíru, kancelářských potřeb, občerstvení na akcích, propagačních předmětů či nákup nábytku. Dále se na semináři budeme věnovat nákupu služeb, se kterými se zadavatelé běžně setkávají, a to úklidu, ostraze, péči o zeleň a stravování. Ukážeme si, při kterých nákupech lze využít ekologicky šetrná řešení, kdy je vhodné se zaměřit na etické aspekty (principy spravedlivého obchodu), jak podpořit účast sociálních podniků ve veřejných zakázkách a proč a jak u některých služeb podpořit důstojné pracovní podmínky těch, kteří se podílejí na plnění veřejné zakázky. Diskutovány budou i veřejné zakázky, u kterých je možné jednotlivé aspekty OVZ kombinovat.

Program:

  • Úvod do OVZ/SVZ, definice
  • Běžný chod úřadu – příležitosti OVZ při nákupu dodávek (papír, kancelářské potřeby, občerstvení, propagační předměty, nábytek, elektřina)
  • Běžný chod úřadu – příležitosti OVZ při nákupu služeb (úklid)
  • Běžný chod úřadu – příležitosti OVZ při nákupu služeb (ostraha)
  • Běžný chod úřadu – příležitosti OVZ při nákupu služeb (péče o zeleň)
  • Shrnutí