Načítám Semináře

Krajský úřad Jihomoravského kraje je jedním z lídrů uplatňování odpovědného veřejného zadávání v České republice. V lednu 2020 pak Rada Jihomoravského kraje přijala stěžejní dokument s názvem „Strategický a odpovědný přístup Jihomoravského kraje k veřejným zakázkám”, ve kterém si mimo jiné kladou za cíl zkvalitnění kultury veřejného zadávání a formování prostředí postaveného na důvěře a spolupráci, přičemž základním prvkem je právě komunikace s veřejností a dodavateli. Příležitosti a formy komunikace Vám představí Jakub Váňa, vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investic Krajského úřadu.

Celou případovou studii můžete zhlédnout ZDE.