Načítám Semináře

Pro shlédnutí videa se, prosím, registrujte (napravo). Odkaz Vám obratem pošleme do e-mailu.

Jedná se o záznam 2. části velmi prakticky zaměřeného semináře, který je určený především nákupčím a vedoucím nákupu činným ve veřejném sektoru.

Seminář logicky navazuje na „Pokročilé nákupní metody – 1. část” a představí pokročilé nákupní metody a jejich spojení s odpovědným veřejným zadáváním. Bez tohoto modulu, který účastníkům poskytne základní znalosti o pokročilém nákupu není možno odpovědné zadávání kvalitně uplatňovat.

Začneme konceptem tzv. Design-to-cost, který zadavateli umožňuje ve spolupráci s dodavateli vytvořit optimální specifikaci. Nedílnou součástí této metody jsou i předběžné tržní konzultace. Na příkladu ze soukromé sféry si ukážeme, jak celá metoda funguje, ale současně se zamyslíme, kdy může být optimální pracovat na vývoji pouze s jedním dodavatelem. Vše si potom zobecníme a adaptujeme na kontext veřejného sektoru. Samozřejmě si ukážeme, jak mohou zadavatelé od samotného počátku do funkční specifikace začlenit principy zodpovědného zadávání.

Předchozí diskuse nás plynule posune do oblasti postupného zlepšování v průběhu obchodního případu. Jinými slovy, výběrem dodavatele a podpisem smlouvy nákupní proces nekončí, ale teprve opravdu začíná.

Ukážeme si, jaké metody využívají nákupčí soukromého sektoru k postupnému zlepšování u opakovaných nákupů, které jsou pokryty dlouhodobou/rámcovou smlouvou a jak je tato spolupráce výhodná pro obě strany a jak  radikálně zlepšuje hodnotu pro zákazníka.

Zamyslíme se, jak i zde zohlednit principy odpovědného veřejného zadávání a správně je ošetřit.

Druhou část semináře zakončíme klíčovou pokročilou nákupní dovedností Inovační management. Bohužel, tento pojem se významově zcela vyprázdnil a dá se pod něj skrýt prakticky cokoli. Ukážeme si, jak analyzovat inovační nákup v naší organizaci a identifikovat, kde „nás tlačí bota,“ a co s tím.

Identifikujeme také klíčové překážky odpovědného zadávání.