Načítám Semináře

Připravujeme v roce 2021

Hodnocení na nejnižší nabídkovou cenu je převažující metodou zjišťování ekonomické výhodnosti nabídek pro účely jejich hodnocení. Zadavateli přitom nemusí nutně garantovat tu nejvyšší kvalitu za rozumné prostředky – a to jak v případě dodávek či služeb, tak i stavebních prací. Jaké má zadavatel možnosti hodnocení jiného kritéria, nežli nabídkové ceny? Jak správně nastavit hodnoticí kritéria? Jaká úskalí s sebou hodnocení necenových aspektů nabídek přináší?

O své praktické zkušenosti s hledáním optimální hodnoty za peníze se s Vámi podělí Martin Hadaš, vedoucí Odboru veřejných zakázek Masarykovy Univerzity.