Načítám Semináře

Pro shlédnutí záznamu z konference se, prosím, registrujte (napravo). Odkaz Vám obratem pošleme do e-mailu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádalo konferenci, která se věnovala současným příležitostem odpovědného veřejného zadávání. Skvělí řečníci sdíleli své zkušenosti z aktuální praxe.

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek přinesla zadavatelům novou povinnost využívat zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Cílem konference je odborná diskuse o stávajícím právním nastavení odpovědného nakupování veřejných institucí, jeho možných příležitostech a výzvách.

Akce byla určena zejména zadavatelům, odborníkům na témata veřejných zakázek a udržitelnosti, zástupcům politických stran, představitelům měst, obcí, krajů, státních institucí, zdravotnických zařízení a dalších veřejných zadavatelů.

Konference se konala v rámci realizace projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, který podporuje zadavatele při implementaci strategického zadávání veřejných zakázek, poskytuje vzdělávání v oblasti udržitelných nákupů veřejné správy či publikuje příklady dobré praxe.

Program
9:00-9:05 Zahájení

Ingrid Štegmannová, státní tajemnice, Ministerstvo práce a sociálních věcí

9:05-9:20 Odpovědné veřejné zadávání jako nástroj pro udržitelnou obnovu v Evropské Unii

Katharina KNAPTON-VIERLICH, Acting Head of Unit, Public Procurement, DG GROW, European Commission 

9:20-9:35 Právní nastavení odpovědného veřejného zadávání a perspektiva vývoje

   • Adéla Havlová, partner a společník, Havel & Partners
   • Markéta Adámková, vedoucí legislativního oddělení, Ministerstvo pro místní rozvoj
9:35-10:50 Současné příležitosti odpovědného veřejného zadávání – panelová diskuse

   • Martin Kolovratník, poslanec, Parlament České republiky
   • Adéla Šípová, senátorka, Parlament České republiky
   • Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí ČR  
   • Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, Liberecký kraj
   • Jaroslav Lexa, místopředseda, Úrad pre verejné obstarávanie, Slovensko
10:50-11:05  Přestávka
11:05-11:20 Pohled dozorového orgánu na novou zásadu odpovědného veřejného zadávání

   • Petr Mlsna, předseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
11:20-12:15 Aktuální praxe – příklady odpovědného zadávání v ČR
   • Jakub Váňa, vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investic, Jihomoravský kraj
   • Jan Duchek, manažer pro VZ a koncese, Letiště Praha
   • Simona Galousková, vedoucí odboru veřejných zakázek, Ředitelství silnic a dálnic
12:15-12:30 Diskuse, závěr