Načítám Semináře

Připravujeme

Zadavatelé se často při nákupech zboží či služeb snaží o environmentální udržitelnost. Veřejné zakázky například mohou využít ke (spolu)naplňování Strategického rámce „Česká republika 2030“ v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje (SDGs), které si Česká republika vytýčila. Jedním ze způsobů, kterým lze udržitelnost dodávky či služby prokázat, jsou ekoznačky. Produktům a službám může být na základě splnění určitých parametrů udělena ekoznačka, přičemž to, jestli produkt nebo služba parametry ekoznačky splňuje, kontroluje nezávislá třetí strana. Může se jednat o ekoznačky pro různé produkty jako je EU květina a Ekologicky šetrný výrobek či služba anebo o speciální ekoznačky, např. produkt ekologického zemědělství, FSC pro dřevo a výrobky ze dřeva a další.
Ekoznačky však nemusí sloužit pouze k prokazování požadavků na předmět plnění. V zakázkové praxi je totiž možné požadovat ekoznačku ve smyslu štítku podle zákona o zadávání veřejných zakázek jako celek (se všemi kritérii, která jsou k jejímu obdržení potřeba splnit). Je ale také možné vybrat pro zadavatele nejdůležitější kritéria pro udělení ekoznačky, využít je při přípravě zadávací dokumentace a následně je lze prokázat buď ekoznačkou, nebo jiným vhodným způsobem.