Načítám Semináře

Tento seminář je v přípravě.

Odpovědi na otázky právního ukotvení odpovědného veřejného zadávání aktuálně naleznete na záznamu semináře Průvodce odpovědným veřejným zadáváním po novele ZZVZ, který naleznete zde.

Tento seminář je součástí základů Institutu odpovědného veřejného zadávání a nabízí základní, ale komplexní vhled do právní úpravy odpovědného, chcete-li strategického, veřejného zadávání. Chceme Vám poskytnout odpovědi na základní otázky: Jaká je základní právní úprava relevantní pro OVZ? Jaké konkrétní nástroje zákon upravuje? Jaké jsou zákonné limity?

Kurz se zaměří po stránce teoretické na právní rámec OVZ, včetně rozborů rozhodovací praxe. Důraz však bude kladen i na praktickou stránku.

Kromě seznámení se základní právní oporou pro OVZ si budou účastníci kurzu moci na konkrétních skutečných případech a praktických příkladech procvičit, jak základní ustanovení ZZVZ významná pro udržitelné nakupování, tak prolínání základních zásad zadávání veřejných zakázek do praxe SOVZ.

V úvodu bude stručně přednesen přehled relevantních právních předpisů a ustanovení podporujících či umožňujících OVZ. Následně budou provedeny podrobnější rozbory významné judikatury a z nich vyvozeny základní principy pro praxi.