Načítám Semináře

Pro shlédnutí videa se, prosím, registrujte (napravo). Odkaz Vám obratem pošleme do e-mailu.

Zadavatelé, kteří odpovědně zadávají, usilují o maximální pozitivní dopad zakázek na lidi (společnost), ekonomiku a životní prostředí. Nově od 1.1. 2021 byla povinnost odpovědného zadávání zařazena mezi zásady v §6 ZZVZ.  Jak tento strategický přístup k zadávání zakázek zavést v instituci, je velmi dobře vysvětleno v mezinárodních pokynech ISO 20400: udržitelné nakupování.

Seminář vedl Shaun McCarthy, který je renomovaným odborníkem na udržitelné nakupování a který se na tvorbě mezinárodních pokynů přímo podílel. Obsah semináře vychází právě z těchto pokynů a jde se více do hloubky tématu implementace udržitelného zadávání zakázek. Vhodným předpokladem účasti je prostudování českého překladu pokynů ISO 20400, který bude účastníkům zaslán na vyžádání (včetně zkrácené verze) – pište na InstitutOVZ.mpsv.cz a také základní znalost odpovědného veřejného zadávání. Před seminářem doporučujeme vyplnit si stručné (sebe)hodnocení, jak si Vaše organizace v udržitelném nakupování stojí (na webu iso20400.org).

Seminář je zaměřen mimo jiné na určení priorit a cílů v odpovědném veřejném zadávání, které bude založeno na individuálních vyhodnoceních současného stavu v organizaci. Ukážeme si práci s „heatmap“, která pomáhá identifikovat priority udržitelnosti v nákupech. Neopomeneme ani oblast vykazování a měření výsledků udržitelného nakupování.

Seminář je rozdělen na dva bloky, toto je záznam prvního z nich. Proběhl 21.1.2021 (9:00 – 12:30). 

Lektor přednáší v angličtině a seminář je tlumočen.