Načítám Semináře

Univerzita Karlova se začala OVZ zabývat v průběhu posledních let, zkoušela uplatnit OVZ v rámci zadávání některých svých zakázek, nicméně cíleně přistoupila k jednoznačné snaze o implementaci OVZ až na přelomu 2019/2020. V červnu 2020 přijala Strategii odpovědného veřejného zadávání na UK. Strategie je koncipována na tříleté období, tj. do roku 2023, kdy by měla být znovu aktualizována v souladu s vyhodnocením dosavadní praxe a s novými trendy. V návaznosti na Strategii byl přijat rovněž nový předpis k veřejným zakázkám – Opatření rektora, který upravuje konkrétní povinnosti zadávajících útvarů ve vztahu k odpovědnému zadávání. Univerzita Karlova je držitelem Ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice. Postupné kroky implementace OVZ, zkušenosti, bariéry a jak novela ZZVZ přispěla k rychlejšímu přijetí OVZ v rámci organizace Vám osvětlí Zdeněk Cvejn, vedoucí odboru veřejných zakázek UK.

Celou případovou studii můžete zhlédnout ZDE.