Načítám Semináře

Ministerstvo zemědělství jako jeden z prvních zadavatelů začalo prosazovat užívání aspektů odpovědného zadávání v praxi. Ministerstvo zemědělství a jím řízené resortní organizace se ke konceptu odpovědného veřejného zadávání hlásí od roku 2015. Ministerstvo zemědělství je tak jedním z průkopníků OVZ v České republice. Mezi strategické cíle stanovené Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 patří i odpovědné veřejné zadávání, kterému se Strategie podrobně věnuje, včetně jeho legislativního zakotvení a dalších zdrojů. Cestu odpovědného veřejného zadávání – vývoj, motivaci a priority Vám představí Pavel Broum, vedoucí oddělení veřejných zakázek Ministerstva zemědělství. Již od roku 2015 spolupracuje Ministerstvo zemědělství s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Spolupodílelo se například na pořádání konferencí s mezinárodní účastí, jejichž cílem bylo šíření povědomí o odpovědném veřejném zadávání, sdílení odborných informací a v neposlední řadě předávání zahraniční i tuzemské dobré praxe, zejména zadavatelům, ale i dalším zainteresovaným osobám.

Celou případovou studii můžete zhlédnout ZDE.