Načítám Semináře

Letiště Praha přijalo Strategii udržitelného rozvoje LP, v jejímž rámci se zavázalo naplňovat cíle udržitelného rozvoje (SDG) dle cílů OSN. V rámci SDG cílů se Letiště Praha zaměřuje i na odpovědné veřejné zadávání, a to zejména k naplňování SDG cíle 12 odpovědná výroba a spotřeba. Při zadávání veřejných zakázek a koncesí Letiště Praha se ve stále větší míře uplatňují předběžné tržní konzultace. Prvky odpovědného zadávání, zejména důraz na spravedlivé odměňování a férové pracovní podmínky zaměstnanců již Letiště Praha implementovalo např. ve veřejné zakázce na úklidové služby, či v koncesi na zajištění služeb balení zavazadel. Jan Duchek, manažer pro veřejné zakázky a koncese, Vám představí přístup k veřejným nákupům v této specifické organizaci.

Celou případovou studii můžete zhlédnout ZDE.