1. Semináře
  2. Andrea Hrabalová

Andrea Hrabalová


Andrea Hrabalová se tématu ekologického zemědělství věnuje od roku 2003. Nejprve jako výzkumný pracovník a vedoucí oddělení agroenvironmentální politiky na Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, od roku 2014 jako odborný konzultant spolupracující s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství a Bioinstitutem. V oblasti osvěty a vzdělávání spolupracuje s Pro-bio ligou.

Aktuálně působí jako předsedkyně České technologické platformy pro ekologické zemědělství, je členem pracovní komise Ministerstva zemědělství pro naplňování Akčního plánu rozvoje ekologického zemědělství v ČR, zastupuje národní zájmy v radě Mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství (IFOAM) a tématům zaměřeným na rozvoj a hodnocení politik pro ekologické zemědělství v EU se věnuje také v rámci mezinárodních projektů.

Dnes

Biopotraviny ve školním i institucionálním stravování dávají smysl

*** ONLINE SEMINÁŘ

Zajímá vás, co to vlastně jsou udržitelné potravinové systémy, co si představit pod pojmy ekologické zemědělství, ekologický produkt nebo biopotravina a co jejich nákupem ovlivníte v zemědělské krajině? Rádi byste nakupovali udržitelné potraviny ve vaší jídelně, menze, kantýně, ale máte za to, že právě biopotraviny si […]